Ел. пошта

Reference

GTPD Stamenkovic d.o.o. je tokom 20-togodinjeg rada u gradjevinskom biznisu za sobom ostavio brojna gra?evinska dela. U najvanije spadaju stambenoposlovni objekti radjeni u svojoj reiji kako bi se upotpunila tranja za novim stanovima. Posebno se isti?e trni centar Stamenkovi? u samom srcu grada na pea?koj zoni koji ostavlja pe?at uspenog bitisanja jedne gra?evinske firme u tekim privrednim okolnostima. Mnotvo je i objekata gde smo trag ostavili kao izvo?a?i i podizvo?a?i radova na mnogim reprezentativnim objektima