Ел. пошта

Radovi u toku

GTPD Stamenkovic d.o.o. je trenutno angaovan na ve?em broju gradilita u svojoj i podizvo?a?koj reiji. U toku je zavretak funkcionalnog stambenog objekta u ulici Strahini?a Bana kod Tatkove kole. U velikom jeku su pripreme za po?etak izgradnje novog poslovno-stambenog objekta sa izlaskom na tri ulice na Carini. Radimo na odravanju NIS-ovih pumpi, izgradnji kuhinjsko-trpezarijskog bloka Doma u?enika u Prokuplju, zavretku velelepnog poslovno-stambenog objekta ?utura na Carini