Ел. пошта

Podaci o kompaniji

GTPD Stamenkovic d.o.o.

Partizanska br.2, Prokuplje

027/321563, 027/329079

PIB : 100505541

MATI?NI BROJ: 07716214

IRO RA?UN: 205-80783-45 Komercijalna banka