GTPD Stamenkovi?

Ел. пошта

 

Kompanija Stamenkovi? gtpd je nastala pre 20 godina u nameri objedinjavanja ponude za gra?evinskim materijalima i uslugama. Kompanija je dugi niz godina bila fokusirana na ponudi gradjevinskih materijala i usluga, da bi kasnije svoju ponudu upotpunila novoizgradjenim stanovima u svojoj reiji. Na temeljima i iskustvima kompanije Stamenkovic gtpd razvile su se specijalizovane kompanije za prodaju gradjevinskog materijala (Stanprom Stamenkovic d.o.o.) i prodaju keramike, sanitarija i ostalog propratnog gradjevinskog materijala (Futura bsb d.o.o.).

Poslovna politika kompanije oduvek je podrazumevala visoke standarde, pouzdanost, raznovrsnu paletu proizvoda i visok kvalitet usluga. Viedecenijsko iskustvo na razli?itim gra?evinskim poslovima i zadovoljni dugogodinji klijenti, kupci i poslovni partneri garancija su kvaliteta nae kompanije. Stamenkovic gtpd trenutno ?ini tim mladih i dinami?nih ljudi spremnih da se u svakom trenutku suo?e i odgovore novim izazovima. Trenutna delatnost i planovi za buducnost vezani su za stambenu i poslovnu izgradnju.

Iskustvo koje smo stekli tokom godina rada i dosledno opredeljenje za kvalitet ?ine osnovu na kojoj temeljimo svoje dugogodinje ciljeve da idemo u korak sa savremenim trendovima u gra?evinarstvu i konstantno unapre?ujemo nivo usluga koje pruamo svojim klijentima.